EFRR

Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej

Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

Przedsięwzięcie obejmuje przede wszystkim rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury, adaptację i remont pomieszczeń, zagospodarowanie terenu (w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw) i dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu.

Wartość alokacji – 500 000,00 zł

Wysokość wsparcia – 85% kosztów kwalifikowanych

Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

Zakres wsparcia

Przedsięwzięcie przewiduje następujące projekty z zakresu:

utworzenia nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej,

dostosowania infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Typ beneficjenta

Podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

DO POBRANIA: Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast