EFRR

Rozwój kompetencji cyfrowych

Planowane wparcie obejmuje realizację projektów szkoleniowych m.in. w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych i projektów udostępniających usługi publiczne on-line.

Wartość alokacji – 200 000,00 zł

Wysokość wsparcia – 85% kosztów kwalifikowanych

Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

Zakres wsparcia

Przedsięwzięcie obejmuje realizację projektów z zakresu:

  • społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki,
  • rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych,
  • usług publicznych on-line.

Typ beneficjenta

Podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

DO POBRANIA: Rozwój kompetencji cyfrowych

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast