Składki członkowskie

Regularne opłacanie składek członkowskich należy do podstawowych obowiązków statutowych członka stowarzyszenia. Składka roczna wpłacana jednorazowo wynosi 50 zł.

UWAGA! niepłacenie składek w terminie spowoduje usunięcie z listy członków stowarzyszenia.

Prosimy o wpłatę 50 zł składki na konto: 

76809300000008518220000010

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko wpłacającego składkę:

SKŁADKA CZŁONKOWSKA IMIĘ NAZWISKO

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast