Informacje

Sprawozdanie z konsultacji społecznych ws. zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie z konsultacji społecznych ws. zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji oraz Lokalne Kryteria Wyboru Operacji zatwierdzone Uchwałą Nr 3/I/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w dniu 22 stycznia 2018r.

Pełna dokumentacja związana ze zmianą kryteriów jest dostępna w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast