Informacje

Warsztat refleksyjny.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski serdecznie zaprasza na Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Szlak Tatarski, którego celem będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju w 2019 roku. Podczas warsztatu wypracowane zostaną ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR.

Warsztat refleksyjny odbędzie się 14 stycznia 2020 roku (wtorek) godz. 10.00-15.00 w siedzibie LGD Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 13 stycznia 2020 na adres szlaktatarski@gmail.com lub telefonicznie po numerem tel. 85 711 50 50.

ZAPRASZAMY

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast