Informacje

Warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD – 11.02.2019 r.

11 lutego br. w godz. 9:00 do 14:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski odbył się „Warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD”. Szkolenie było dedykowane dla Zarządu, Członków Rady, Członków Komisji Rewizyjnej i pracowników Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz mieszkańców obszaru objętego LSR.

Celem warsztatu było omówienie wymagań dotyczących ewaluacji i monitoringu wynikających z Wytycznych MRiRW 5/2017 z 18 sierpnia 2017 roku. Ponadto program warsztatu uwzględniał prezentację wyników badań ankietowych z mieszkańcami obszaru LSR przeprowadzonych na potrzeby badania ewaluacyjnego wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Ostatni odnośnik do dyskusji stanowiła analiza stanu realizacji LSR i charakterystyka osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu na podstawie projektu sprawozdania rocznego z realizacji LSR za 2018 rok.

Spotkanie poprowadził Pan Michał Marciniak, reprezentujący firmę STREFAPLUS.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast