Informacje

Warsztaty SWOT

W ramach zleconego badania – analizy obszaru LGD Szlak Tatarski w dniu 22 grudnia 2014 r. w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski odbyły się warsztaty SWOT moderowane przez Pana Marka Rudnickiego i Pana Marka Ignara z firmy SDC Projekt.

Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni liderzy, osoby znające nasz obszar i jego problemy, posiadające wiedzę na temat działań podejmowanych w celu przeciwdziałania tym problemom oraz mające ciekawe spostrzeżenia na temat jego sytuacji społeczno-gospodarczej. Byli to przedstawiciele 3 sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego z wszystkich gmin wchodzących w skład LGD.

Dzięki warsztatom została wypracowana propozycja listy obejmującej problemy i potrzeby obszaru LGD Szlak Tatarski, a także jego mocne strony i stojące przed nim szanse. Uczestnicy zastanowili się nad grupami docelowymi działań Stowarzyszenia oraz grupą z którą zostaną skonsultowane wyniki warsztatu.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast