Informacje

Wyjazd studyjny

W dniach 15-17 listopad 2018 r. grupa 40 osób z terenu objętego działalnością Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wzięło udział w wyjeździe studyjnym pn. Litewskie Grupy Działania. Głównym celem wyjazdu była wizyta w dwóch Lokalnych Grupach Działania funkcjonujących na obszarze Litwy – LGD Druskienniki oraz LGD regionu Alytus. Uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się z działalnością obu grup oraz ze zrealizowanymi przez nich projektami. Wyjazd miał na celu wymianę doświadczeń odnośnie realizowanych działań,
a także utrwalenie sieci kontaktów. Przedmiotem wyjazdu było również zainspirowanie lokalnych liderów do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności przywiezionych
z wyjazdu.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast