Informacje

Wyjazd studyjny do Niemiec (Drezno i okolice) w ramach Projektu „Energia Odnawialna Lokalnie (…)” – 30.09.2019 r.-04.10.2019 r.

W dniach 30.09.2019 r.-04.10.2019 r. odbył się wyjazd studyjny organizowany w ramach projektu pt.: „Energia Odnawialna Lokalnie. Innowacyjna inicjatywa partnerska na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym” (EOL) (projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

W wyjeździe wzięło udział 51 osób z pięciu lokalnych grup działania: Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Program wyjazdu uwzględniał poznanie dobrych praktyk z zakresu pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy zapoznali się z zastosowaniem OZE w zakładach Volkswagena – złożyli wizytę w Centrum Mobilności Jutra (Center of Future Mobility) – Szklanej Manufakturze koncernu Volkswagen. Kolejny punkt programu poświęcono na przejazd po zakładach marki Vaillant, producenta najnowszych rozwiązań w zakresie: urządzeń grzewczych, rekuperacji, solarów, fotowoltaiki oraz klimatyzatorów (w tym najnowszych rozwiązań w zakresie ograniczenia hałasu urządzeń). Ostatni punkt merytoryczny wyjazdu obejmował wizytację obiektów korzystających z odnawialnych źródeł energii w rejonie Miśni.

Program wyjazdu studyjnego został przygotowany w ukierunkowaniu na cel główny, jakim było poznanie dobrych praktyk z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. Wydarzenie miało charakter edukacyjno-poznawczy i oprócz elementów związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu OZE, uwzględniało zwiedzanie miasta Drezna z przewodnikiem (m.in. Zwinger, kościół Frauenkirche, zamek Residenzschloss, Opera Drezdeńska, Katedra, Tarasy Bruhla).

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast