Konkursy i wyniki oceny EFRR

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 11/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

– 11/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu: typu projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 1. Protokół z dnia 02.07.2019r.
  1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 02.07.2019
 2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 11/2019.
  2. Lista operacji zgodnych
 3. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 11/2019.
  3. Lista operacji wybranych
 4. Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.
  4. Wzór protestu
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast