Informacje

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 17/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

– 17/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 07.12.2020.
  1. Protokół z posiedzenia Rady z dnia 07.12.2020 r
 2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 17/2020.
  2. Lista operacji zgodnych 17_2020
 3. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 17/2020.
  3. Lista operacji wybranych 17_2020
 4. Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.
  4. Wzór protestu PROW
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast