Informacje

Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze 15/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 15/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.4.2 Wyrównanie szans dzieci i młodzieży, na operacje z zakresu typu projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:

1. Protokół z dnia 17.10.2018r.
1. Protokół z Posiedzenia Rady Nabór 15-2018
2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 15/2018.
2. Lista operacji zgodnych Nabór 15-2018
3. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze 15/2018.
3. Lista operacji wybranych nabór 15-2018
4. Wzór protestu do ZW.
4.-Wzór-protestu

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast