Informacje

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 12/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

– 12/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 1. Protokół z dnia 04.09.2019r.
  1. Protokół z posiedzenia Rady z dnia 04.09.2019
 2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 12/2019.
  2. Lista operacji zgodnych 12-2019
 3. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 12/2019.
  3. Lista operacji wybranych 12-2019
 4. Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.
  4. Wzór protestu
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast