Informacje

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 16/2019 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolneji dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych na operacje z zakresu: typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

– 16/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych na operacje z zakresu: typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 1. Protokół z dnia 25.09.2019r.
  1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 215.09.2019
 2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 16/2019.
  2. Lista operacji zgodnych
 3. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 16/2019.
  3. Lista operacji wybranych
 4. Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.
  4. Wzór protestu
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast