Informacje

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 17/2019 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

– 17/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 1. Protokół z dnia 07.10.2019r.
  1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 07.10.2019r
 2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 17/2019.
  2. Lista operacji zgodnych 17-2019
 3. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 17/2019.
  3. Lista operacji wybranych 17-2019
 4. Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.
  4. Wzór protestu
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast