Informacje

Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naboru 18/2019 1.5.1 Rozwój kompetencji cyfrowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje,
że w ramach ogłoszonego naboru Nr 18/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1 Rozwój kompetencji cyfrowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie. Numer naboru w GWA2014 (EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-040/19. Termin naboru minął 25 września 2019 r.

Kolejny nabór wniosków na operacje z wyżej wymienionego zakresu planowany jest w I półroczu 2020 r.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast