Konkursy i wyniki oceny EFRROW

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 2/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej oraz w ramach naboru 3/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1: Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną.

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 2/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej oraz w ramach naboru 3/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1: Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

  • 2/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  • 3/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1: Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 16.03.2020 r.
1. Protokół z Posiedzenia Rady
Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 2/2020.
2. Lista operacji zgodnych 2-2020
Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 3/2020.
3. Lista operacji zgodnych 3-2020
Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 2/2020.
4. Lista operacji wybranych 2-2020
Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 3/2020.
5. Lista operacji wybranych 3-2020
Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.
6. Wzór protestu

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast