Informacje

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 21/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

– 21/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej na operacje
z zakresu typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Protokół z dnia 30.11.2018r.
  1. Protokół z dn. 30.11.2018
 2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 21/2018.
  2. Lista operacji zgodnych 21-2018
 3. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 21/2018.
  3. Lista opreacji wybranych 21-2018
 4. Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.
  4. Protest
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast