Informacje

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 21/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej oraz w ramach naboru 22/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

 • 21/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 • 22/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 18.12.2019r.
  1. Protokół z Posiedzenia Rady
 2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 21/2019.
  2. Lista operacji zgodnych 21-2019
 3. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 22/2019.
  3. Lista operacji zgodnych 22-2019
 4. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 21/2019.
  4. Lista operacji wybranych 21-2019
 5. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 22/2019.
  5. Lista operacji wybranych 22-2019
 6. Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.
  6. Wzór protestu
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast