Konkursy i wyniki oceny EFRR

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 23/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 – Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) oraz w ramach naboru 24/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównanie szans dzieci i młodzieży na operacje z zakresu typu projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

 • 23/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 – Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 • 24/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównanie szans dzieci i młodzieży na operacje z zakresu typu projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 14.01.2020r.
  1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 14.01.2020
 2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 23/2019.
  2. Lista operacji zgodnych nabór 23-2019
 3. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 24/2019.
  3. Lista operacji zgodnych 24-2019
 4. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 23/2019.
  4. Lista operacji wybranych 23-2019
 5. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 24/2019.
  5.Lista operacji wybranych nabór 24-2019
 6. Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.
  6. Wzór protestu RPOWP
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast