Konkursy i wyniki oceny EFS

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 4/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej z zakresu: typ projektu nr 6 – Programy aktywności lokalnej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

– 4/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej z zakresu: typ projektu nr 6 – Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Protokół z dnia 14.06.2019r.
  1.Protokół z Posiedzenia Rady 14.06.2019
 2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 4/2019.
  2.Lista operacji zgodnych 4-2019
 3. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 4/2019.
  3.Lista operacji wybranych 4-2019
 4. Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.
  4. Wzór protestu
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast