Konkursy i wyniki oceny EFRR

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 8/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównanie szans dzieci i młodzieży na operacje z zakresu typu projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego, w ramach naboru 9/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego oraz w ramach naboru 10/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 – Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

 • 8/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównanie szans dzieci i młodzieży na operacje
  z zakresu typu projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 • 9/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 • 10/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 – Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 01.06.2020.
  1. Protokół z posiedzenia Rady 01.06.2020 r.
 2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 8/2020.
  2. Lista operacji zgodnych 8-2020
 3. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 9/2020.
  3. Lista operacji zgodnych 9-2020
 4. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 10/2020.
  4. Lista operacji zgodnych 10-2020
 5. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 8/2020.
  5. Lista operacji wybranych 8-2020
 6. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 9/2020.
  6. Lista operacji wybranych 9-2020
 7. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 10/2020.
  7. Lista operacji wybranych 10-2020
 8. Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.
  8. Wzór protestu RPOWP
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast