Informacje

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!!!

Jesteś mieszkańcem Gminy należącej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, znasz nasze Stowarzyszenie, interesujesz się ogłaszanymi przez nas naborami, organizowanymi wydarzeniami? Jeśli jesteś osobą pełnoletnia to wypełnij do dnia 6 lutego br. załączoną ankietę.

Ankietę można dostarczyć osobiście, pocztą bądź mailem na adres

Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.

Ankieta ongoing pdf
Ankieta ongoing word

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast