Dokumenty obowiązujące

Zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

Informujemy, że na mocy zawartego w dniu 21 grudnia 2018 r. aneksu Nr 5 do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r. uległa zmianie treść Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym dokumentem.

1.Aneks nr 5 z dnia 21 grudnia 2018 r. do umowy z 17 maja 2016 r.

2. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast