Informacje

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obejmującej gminy: Kuźnica, Krynki, Sidra, Sokółka i Szudziałowo prosimy o wypełnienie niniejszej anonimowej ankiety. Przekazane przez Państwa informacje pozwolą nam wytyczyć kierunki działań, które będą służyć rozwojowi naszych gmin oraz przyczynią się do poprawy jakości życia ich mieszkańców. Zapraszamy do aktywnego udziału w pozostałych etapach badania.

Ankieta dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

  • (1 – nieważne, 2 – mało ważne, 3 – średnio ważne, 4 – ważne, 5 – bardzo ważne)
  • (1 –bardzo niezadowolony, 2 –niezadowolony, 3 – trudno powiedzieć, 4 – zadowolony, 5 –bardzo zadowolony)
  • (Sytuacja pogorszyła się, sytuacja nie zmieniła się, sytuacja poprawiła się)
 

Wyślij ankietę

 

Ankietę można również pobrać, wypełnić i przesłać  na nasz adres e-poczty szlaktatarski@gmail.com, lub przynieść do biura w Sokółce, ul. Grodzieńska 1 (budynek SOK, wejście przy „Stokrotce”).

DO POBRANIA: Ankieta  Ankieta


 

baner_loga

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast