Informacje

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznej ankiety dot. Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski obecnie jest w trakcie przeprowadzania ewaluacji wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju. System ewaluacji stanowi ważny element mechanizmu wdrażania Strategii. LGD nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić całego procesu ewaluacji, niezbędna  jest przy tym współpraca z naszymi partnerami/członkami tj. jednostkami samorządów terytorialnych, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami jak też osobami fizycznymi, mieszkańcami naszego obszaru. Osoby, które chciałaby nas wesprzeć w tym procesie, prosilibyśmy o wypełnienie elektronicznej ankiety:

Dziękujemy za poświęcony czas.
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast