Informacje

Zapraszamy na szkolenie dot. projektów typ nr 9 – Rewitalizacja małej skali – 14.03.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w ramach Naboru nr 2/2019 – PRZEDSIĘWZIECIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali, pod tytułem: „Rewitalizacja małej skali w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.
Szkolenie odbędzie się w dniu 14 marca 2019 roku w godzinach 08:00-16:00, w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski (ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka).
Spotkanie poprowadzi Pani Karolina Jaworska, Dyrektor działu projektów w firmie Tomas Consulting S.A., z 11-letnim doświadczeniem w zarządzaniu ludźmi i projektami.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: szlaktatarski@gmail.com najpóźniej do dnia 13 marca 2019 roku do godz. 15:00.
UWAGA!! Liczba miejsc ograniczona !!

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast