Informacje

Zapraszamy na szkolenie dot. warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w naborze 19/2019, z zakresu: typu projektu nr 10 – 15.11.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na szkolenie pn.: „Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Prezentacja warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w naborze 19/2019, z zakresu: typu projektu nr 10.”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 roku w godzinach 09:00-14:00, w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski (ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka).

Warsztat poprowadzi pracownik biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

PROGRAM SZKOLENIA:

09:00-10:40
Omówienie ogłoszenia naboru wniosków dla typu projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
10:40-11:00
przerwa kawowa
11:00-12:30
Charakterystyka zakresu wsparcia w ramach typu projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Warunki udzielenia wsparcia i karta oceny wniosków dla typu projektu nr 10.
12:40-13:00
przerwa
13:00-14:00
Aplikacja GWA2014 (EFS): wymagania w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji GWA2014 (EFS) oraz techniczna obsługa aplikacji GWA2014 (EFS).

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać poprzez wypełnienie i dostarczenie Formularza zgłoszeniowego: osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: najpóźniej do dnia 14.11.2019 roku do godz. 15:00.
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast