Informacje

Zapraszamy na szkolenie „Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Prezentacja warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w naborze 22/2019.” – 05.12.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na szkolenie pn.: „Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Prezentacja warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w naborze 22/2019.”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 05 grudnia 2019 roku w godzinach 09:00-14:00, w Urzędzie Gminy w Szudziałowie (ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo).

Warsztat poprowadzi pracownik biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

PROGRAM SZKOLENIA:

09:00-10:40

  • Omówienie ogłoszenia naboru wniosków w ramach naboru 22/2019 – Przedsięwzięcie 2.3.1: Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną;
  • Podstawowe aspekty ubiegania się o dotację (typ wnioskodawcy, typ projektu, grupa docelowa, wskaźniki, harmonogram, budżet).

10:40-11:00
Przerwa
11:00-12:30

  • Charakterystyka zakresu wsparcia na operacje z zakresu: Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020: na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
  • Tryb oceny i wyboru projektów;
  • Lokalne kryteria wyboru operacji i szczegółowe warunki udzielania wsparcia.
12:40-13:00
Przerwa
13:00-14:00

  • Sposób przygotowania i składania wniosków, omówienie załączników do wniosku.

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać poprzez wypełnienie i dostarczenie Formularza zgłoszeniowego: osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szlaktatarski@gmail.com najpóźniej do dnia 04.12.2019 roku do godz. 15:00.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast