Informacje

Zapraszamy na szkolenie „Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu: typu Projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym)” – 04.12.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na szkolenie pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu: typu Projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym)”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 04 grudnia 2019 roku w godzinach 09:00-14:00, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy (ul. Sidrzańska 2, 16-123 Kuźnica).

Warsztat poprowadzi pracownik biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

PROGRAM SZKOLENIA:

09:00-10:40
Omówienie ogłoszenia naboru wniosków dla typu projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym).
10:40-11:00
Przerwa
11:00-12:30
Charakterystyka zakresu wsparcia w ramach typu projektu nr 11 –  Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym).
12:40-13:00
Przerwa
13:00-14:00
Warunki udzielenia wsparcia i karta oceny wniosków dla typu projektu nr 11.

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać poprzez wypełnienie i dostarczenie Formularza zgłoszeniowego: osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szlaktatarski@gmail.com najpóźniej do dnia 03.12.2019 roku do godz. 15:00.

Formularz_zgloszeniowy 04.12.2019

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast