Informacje

Zapraszamy na szkolenie – „Wykorzystanie systemu SL2014 w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej” – 13.12.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Wykorzystanie systemu SL2014 w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej”, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. w godzinach od 08:00 do 16:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski (ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka). Spotkanie poprowadzi Pani Marta Arciszewska, reprezentująca firmę Tomas Consulting S.A..

Program szkolenia uwzględni:
1. Aspekt szacowania wartości zamówienia. Wybór wykonawców w projekcie.
2. Gromadzenie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej projektu.
3. Wykorzystanie systemu SL2014 w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej – praca w systemie SL2014.

4. Promocja realizowanych projektów. Najczęstsze błędy popełniane w trakcie realizacji projektów.
Uczestników szkolenia uprzejmie prosimy o zebranie ze sobą laptopów – będą potrzebne w trakcie omawiania pojęć związanych z systemem SL2014.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: szlaktatarski@gmail.com najpóźniej do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 15:00.

UWAGA!! Liczba miejsc ograniczona !!

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast