Informacje

Zapraszamy na szkolenie z zakresu Programów Aktywności Lokalnej – 12.04.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na szkolenie z zakresu Programów Aktywności Lokalnej, w ramach Naboru nr 4/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej z zakresu: typ projektu nr 6 – Programy aktywności lokalnej.

Szkolenie  odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 roku w godzinach 08:00-16:00, w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski (ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka).

Warsztat poprowadzi Pani Bożena Chrząstowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie.

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Rewitalizacja projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 oraz wstęp do zagadnienia Programów Aktywności Lokalnej (PAL). Podstawy i zasady opracowywania i konstruowania; konstruowanie programu w aspekcie partnerstwa.
2. Podstawy i zasady opracowywania i konstruowanie – cel, adresaci, metody pracy, narzędzia realizacji, diagnoza społeczna oraz zespół diagnostyczny.

3. Podstawy i zasady opracowywania: konstruowanie działania, harmonogramu, budżetu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2019 roku do godz. 15:00.

UWAGA!! Liczba miejsc ograniczona !!

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast