Informacje

Zapraszamy na: „Szkolenie z zakresu typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” – 20.05.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na Szkolenie z zakresu typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, organizowane w ramach naboru nr 6/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Szkolenie  odbędzie się w dniu 20 maja 2019 roku w godzinach 09:00-14:00, w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski (ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka).

Warsztat poprowadzi pracownik biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

PROGRAM SZKOLENIA:

09:00-10:40 
Omówienie ogłoszenia naboru wniosków dla typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
10:40-11:00  
przerwa kawowa
11:00-12:30  
Charakterystyka zakresu wsparcia w ramach typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Warunki wsparcia i karta oceny wniosków dla typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
12:40-13:00  
przerwa

13:00-14:00

 

Aplikacja GWA2014 (EFS): wymagania w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji GWA2014 (EFS), techniczna obsługa aplikacji GWA2014 (EFS). Zasady horyzontalne w projektach EFS.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2019 roku do godz. 09:00.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast