Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie Kompleksowej usługi badania ewaluacyjnego mid-term Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
Poniżej ogłoszenie o konkursie, oferty można przesłać do dnia 08.01.2019 r. do godz. 16:00.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast