Informacje

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYJAZD STUDYJNY

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących organizacji wyjazdu studyjnego: Litewskie Grupy Działania, dla grupy 40 osób. Uczestnicy wyjazdu studyjnego to członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski oraz potencjalni beneficjenci z terenu Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski.
Wyjazd studyjny planowany jest w dniach 15-17 listopada 2018 r. w okolice Druskiennik. W ramach wyjazdu studyjnego Stowarzyszenie chciałoby odwiedzić dwie Lokalne Grupy funkcjonujące na obszarze Litwy.

Celem wyjazdu studyjnego jest:
• wspólna promocja atrakcyjności obszarów,
• zdobycie wiedzy, umiejętności, wymiany informacji oraz doświadczeń z LGD litewskim,
• nawiązanie kontaktów indywidualnych, które umożliwią wymianę wiedzy i informacji pomiędzy potencjalnymi beneficjentami,
• poznanie dobrych praktyk.

Cena powinna zawierać:
• zakwaterowanie: 2 x nocleg, w hotelu min. trzygwiazdkowym w pokojach 2 lub 3 osobowych z osobnymi łóżkami z łazienkami,
• wyżywienie: 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja, 1 x obiad w drodze powrotnej,
• wyżywienie w postaci suchego prowiantu w autokarze w dzień wyjazdu z miejsca wyjazdu i w drodze powrotnej,
• transport: bus klasy LUX,
• opłaty drogowe i parkingowe,
• usługi licencjonowanego pilota na całej trasie wycieczki,
• usługi tłumacza podczas wizyty w litewskich LGD,
• bilety wstępu, bilety przejazdu komunikacją miejską,
• ubezpieczenie NNW, KL,
• podatek VAT.

Termin i sposób składania ofert cenowych
Ofertę należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski (w formie pisemnej: osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: szlaktatarski@gmail.com) w terminie od 29 października 2018 r. do 6 listopada 2018 r. do godz. 15:00.

Pozostałe informacje
Prosimy o podanie ceny brutto. Cena za realizację usługi organizacji wyjazdu studyjnego powinna obejmować całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (m.in. koszty wynajmu autokaru, koszt hotelu, opłaty pilota i tłumacza, ubezpieczenia i biletów wstępu, biletów przejazdu środkami transportu lokalnego, wyżywienie w formie suchego prowiantu w autokarze w dzień wyjazdu i w dzień powrotu).

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena (cena brutto)
Forma płatności za wykonanie usługi: przelew bankowy po realizacji zlecenia.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1
16-100 Sokółka
NIP 545 177 87 15
tel. 85 711 50 50
e-mail:

Zapytanie ofertowe

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast