1

70-lecie powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Sokółce (17 października 2021 r.)

17 października 2021 roku na stadionie OSiR w Sokółce odbyło się 70 -lecie powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Sokółce. Uroczystość połączona była z XI Powiatowymi Zawodami Sportowo-Pożarniczymi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydarzenie rozpoczęło się wprowadzeniem pododdziałów druhów OSP uczestniczących w zmaganiach i złożeniu przez Komendanta Zawodów – Druha Tomasza Krasowskiego meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sokółce. Po przywitaniu pododdziału nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

W dalszej części obchodów przekazano na ręce strażaków PSP z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sokółce oraz Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce pamiątkową tablicę, dzwon, upominki oraz środki ochrony indywidualnej ufundowane przez sponsorów wydarzenia.

W trakcie uroczystości nastąpiło również wręczenie nagród zwycięzcom “Powiatowego Konkursu Wiedzy Pożarniczej” dla młodzieży szkół podstawowych i średnich, który przeprowadzono 15 października 2021 roku.

Zdjęcia: sokolka.tv