1

Strona główna

ZAPROSZENIEdo udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie przygotowującym do pracy w służbach mundurowych.

Plakat

W ramach projektu uczestnik weźmie udział w procesie indywidualnego doradztwa/ coachingu i doradztwa grupowego w zakresie kompetencji związanych z pracą w służbach mundurowych – telefonicznie. Każdy uczestnik przejdzie szkolenie z zakresu obsługi broni palnej e-learning i zajęcia praktyczne z zakresu technik interwencyjnych i obsługi broni palnej lub kurs obsługi dronów UVO VLOS w zasięgu wzroku i otrzymać uprawnienia nadane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Projekt zakończy się indywidulanym i grupowym doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy – telefonicznie.

Warunki udziału: do projektu zakwalifikowane zostaną osoby niepracujące, które ukończyły 18 rok życia, które zamieszkują: gmina Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka i Szudziałowo – oświadczenie. Udział jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają 1000 zł stypendium szkoleniowego.

HARMONOGRAM: sierpień – doradztwo zdalne, sierpień-wrzesień – kursy zawodowe. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z uczestnikami.

Prosimy o potwierdzenie e-mailem chęci uczestnictwa. Kontakt w sprawie projektu: 530 030 020 (sekretariat), lub 796 790 700, e-mail: sekretariat@forma.edu.pl


KOMUNIKATo pracy biura

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. system pracy LGD Szlak Tatarski uległ zmianie. Biuro LGD jest otwarte w ograniczonym zakresie. W pilnych sprawach istnieje możliwość umówienia się z pracownikiem biura. Przyjmowanie interesantów odbywa się po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym wyznaczeniu daty i godziny odwiedzin.

Dane kontaktowe:

  •  telefony: 85 7115050, 534462728 
  •  e-mail: szlaktatarski@gmail.com 

Zachęcamy Państwa do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w biurze, korzystając z możliwości innych środków komunikacji, takich jak: telefon, email i poczta tradycyjna, w godzinach pracy biura 8:00-16:00. Przypominamy, iż w trakcie ewentualnej wizyty należy mieć zakryte usta i nos, a po przekroczeniu progu budynku konieczna jest dezynfekcja rąk. Trzeba też pamiętać o dystansie społecznym, czyli odstępie 2 m od innej osoby.

W celu złożenia wersji papierowych wniosków w ramach trwających konkursów prosimy o wcześniejsze ustalenie poprzez kontakt telefoniczny (na wyżej wskazany numer) dokładnego terminu i godziny złożenia wniosków w biurze. Informujemy również, że w związku z zaistniałą sytuacją doradztwo konkursowe świadczone drogą elektroniczną będzie uznawane do przyznania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru.

O wszystkich zmianach dotyczących zaistniałej sytuacji informować będziemy na bieżąco.
Za niedogodności związane z zaistniałą sytuacją przepraszamy.


NAJNOWSZEinformacje


Baner EFS

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski działa w pięciu gminach na obszarze powiatu sokólskiego.

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski działa w pięciu gminach na obszarze powiatu sokólskiego.