1

Strona główna

 


 

KOMUNIKATo pracy biura

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. system pracy LGD Szlak Tatarski uległ zmianie. Biuro LGD jest otwarte w ograniczonym zakresie. W pilnych sprawach istnieje możliwość umówienia się z pracownikiem biura. Przyjmowanie interesantów odbywa się po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym wyznaczeniu daty i godziny odwiedzin.

Dane kontaktowe:

  •  telefony: 85 7115050, 534462728 
  •  e-mail: szlaktatarski@gmail.com 

Zachęcamy Państwa do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w biurze, korzystając z możliwości innych środków komunikacji, takich jak: telefon, email i poczta tradycyjna, w godzinach pracy biura 8:00-16:00. Przypominamy, iż w trakcie ewentualnej wizyty należy mieć zakryte usta i nos, a po przekroczeniu progu budynku konieczna jest dezynfekcja rąk. Trzeba też pamiętać o dystansie społecznym, czyli odstępie 2 m od innej osoby.

W celu złożenia wersji papierowych wniosków w ramach trwających konkursów prosimy o wcześniejsze ustalenie poprzez kontakt telefoniczny (na wyżej wskazany numer) dokładnego terminu i godziny złożenia wniosków w biurze. Informujemy również, że w związku z zaistniałą sytuacją doradztwo konkursowe świadczone drogą elektroniczną będzie uznawane do przyznania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru.

O wszystkich zmianach dotyczących zaistniałej sytuacji informować będziemy na bieżąco.
Za niedogodności związane z zaistniałą sytuacją przepraszamy.


NAJNOWSZEinformacje


Baner EFS

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski działa w pięciu gminach na obszarze powiatu sokólskiego.

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski działa w pięciu gminach na obszarze powiatu sokólskiego.