1

Badanie ewaluacyjne

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO WDROŻENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD SZLAK TATARSKI

Raport ewaluacyjny pełni funkcję zestawienia ustaleń i zaleceń poczynionych w trakcie przeprowadzania badania ewaluacyjnego. Ocenie ewaluacyjnej podlegały następujące elementy: efektywność działalności LGD (aktywizacji i promocji), efektywność pracowników Biura LGD, efektywność organu decyzyjnego, przebieg konkursów, efektywność współpracy, stopień realizacji celów, wskaźników, przedsięwzięć, budżetu, jakość procedur i kryteriów.

Raport ewaluacyjny za rok 2020:

Raport z wdrażania LSR 2020

Raport ewaluacyjny za rok 2019:

Raport z wdrażania LSR 2019

Raport ewaluacyjny za rok 2018:

Raport z badania ewaluacyjnego LSR Szlak Tatarski_28.02.2019

Raport ewaluacyjny za rok 2017:

Raport z badania ewaluacyjnego za rok 2017

Raport ewaluacyjny za rok 2016:

Raport z monitoringu i ewaluacji 2016