Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 23/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 – Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) oraz w ramach naboru 24/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównanie szans dzieci i młodzieży na operacje z zakresu typu projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 23/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 – Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 11 - Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz...

Posiedzenie Rady w dniu 22.01.2020r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 22.01.2020 r. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: 1/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenie Rady w dniu 14.01.2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 14.01.2020 r. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: 23/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 11 - Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Komunikat – zmiana numeru naboru i wydłużenie terminu składania wniosków w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali obowiązujący od dnia 31.12.2019.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż zmianie uległ numer naboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. Prawidłowy numer naboru to 1/2020. Ponadto zmianie uległ termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów. Termin został wydłużony do dnia 10 stycznia 2020 r. do godziny 15:00. Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców. W związku...

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 19/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2 Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z zakresu: typ projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz w ramach naboru 20/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych na operacje z zakresu: typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 19/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2 Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z zakresu: typ projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających...

Nabór nr 1/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali – aktualizacja ogłoszenia dokonana w dniu 31.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 25/2019 1/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 3. Poprawa stanu infrastruktury w tym infrastruktury na rzecz ochrony środowiska CEL SZCZEGÓŁOWY 3.3. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1. Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z...

Posiedzenie Rady w dniu 29.11.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 29.11.2019 r. o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: 19/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2 Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z zakresu: typ projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,...

Nabór nr 23/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej typ nr 11 Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym).

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 23/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 3. Poprawa stanu infrastruktury w tym infrastruktury na rzecz ochrony środowiska CEL SZCZEGÓŁOWY 3.3 Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu:...

NABÓR nr 20/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych z zakresu typu projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 20/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY 1.4. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3. Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb...

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 17/2019 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: - 17/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Posiedzenie Rady 07.10.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 07.10.2019 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: - 17/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naboru 18/2019 1.5.1 Rozwój kompetencji cyfrowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Nr 18/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1 Rozwój kompetencji cyfrowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do Biura Stowarzyszenia LGD Szlak...

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 16/2019 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolneji dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych na operacje z zakresu: typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: - 16/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych na operacje z zakresu: typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego...

Posiedzenie Rady – 25.09.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 25.09.2019 r. o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: – 16/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej potrzeb do dzieci niepełnosprawnych na operacje z zakresu typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.