Nabór wniosków 4-18 września 2014 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 DZIAŁANIE 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla:  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 04 września 2014 r. do 18 września 2014 r. Limit dostępnych środków – „Różnicowanie....

Zapraszamy do składania wniosków

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 DZIAŁANIE 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla: „Odnowy i rozwoju wsi” oraz „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”. Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 22 sierpnia 2014 r.....

Informacja o możliwości składania wniosków

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 DZIAŁANIE 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla: „Odnowy i rozwoju wsi” oraz „Małych projektów”. Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 23 maja 2014 r. do 13 czerwca 2014 r. Limit dostępnych....

Informacja o możliwości składania wniosków

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 DZIAŁANIE 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla: Odnowy i rozwoju wsi oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 30.12.2013 r. do 28.01.2014 r. Limit dostępnych środków dla Odnowy i....

Listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania

Listy operacji wybranych do finansowania: Małe projekty Odnowa i rozwój wsi Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw   Listy operacji niewybranych do finansowania: Małe projekty Odnowa i rozwój wsi Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacja o możliwości składania wniosków

Zarząd Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, DZIAŁANIE 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla: Odnowy i rozwoju wsi, Małych projektów, Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Wnioski (w 3 egzemplarzach w formie papierowej i jeden w wersji....

Informacja o planowanym naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje o planowanym naborze wniosków dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla: Odnowy i rozwoju wsi, Małych projektów, Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nabór wniosków rozpocznie się 31 maja i będzie trwał do 24 czerwca 2013 r. Limity dostępnych środków będą wyglądały....

Informacja o naborze wniosków

Planowany nabór wniosków dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla: Odnowy i rozwoju wsi, Małych projektów, Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia i będzie trwał do 20 maja br., natomiast limity dostępnych środków będą wyglądały w następujący sposób: - Odnowa i....

Ogłoszenia dot. naboru wniosków

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA złożonych w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla Odnowy i rozwoju wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Limit dostępnych środków wynosił 1 209 382,00 zł. ZOBACZ LISTĘ....