Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup oraz instalację kolektora słonecznego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że zgodnie ze sposobem przeprowadzania zamówień o wartości przekraczającej 20 000,00 zł netto, o którym mowa w § 1 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień przyjętego w dniu 24 lutego 2017 r. przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, postępowanie na zakup oraz instalację kolektora słonecznego pozostawia się bez rozpatrzenia zgodnie z...

Zapytanie ofertowe na zakup oraz instalację próżniowego kolektora słonecznego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ogłasza konkurs ofert na zakup oraz instalację próżniowego kolektora słonecznego. Poniżej ogłoszenie o konkursie, oferty można przesłać do dnia 25.09.2019 r. do godz. 16:00. Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Zapytanie ofertowe Załącznik nr 3 Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe na kolektor słoneczny

Anulowanie ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 28.12.2018 R.

INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO PRZEPROWADZENIA BADANIA EWALUACYJNEGO Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka informuje o anulowaniu zapytania ofertowego z dnia 31.12.2018r. na przeprowadzenie „Kompleksowej usługi badania ewaluacyjnego mid-term Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski”. Przyczyną anulowania zapytania jest fakt, iż kwoty przedstawione przez oferentów...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie Kompleksowej usługi badania ewaluacyjnego mid-term Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Poniżej ogłoszenie o konkursie, oferty można przesłać do dnia 08.01.2019 r. do godz. 16:00. Ogłoszenie dot. badania ewaluacyjnegoPobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację wyjazdu studyjnego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że zgodnie ze sposobem przeprowadzania zamówień o wartości przekraczającej 20 000,00 zł netto, o którym mowa w § 1 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień przyjętego w dniu 24 lutego 2017 r. przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, dokonano wyboru oferty na organizację wyjazdu studyjnego: Litewskie Grupy Działania. Najkorzystniejszą ofertą była oferta: Biuro...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYJAZD STUDYJNY

ZAPYTANIE OFERTOWE Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących organizacji wyjazdu studyjnego: Litewskie Grupy Działania, dla grupy 40 osób. Uczestnicy wyjazdu studyjnego to członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski oraz potencjalni beneficjenci z terenu Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski. Wyjazd studyjny planowany jest w dniach 15-17 listopada 2018 r. w okolice Druskiennik. W...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację imprezy

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że zgodnie ze sposobem przeprowadzania zamówień o wartości przekraczającej 20 000,00 zł netto, o którym mowa w § 1 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień przyjętego w dniu 24 lutego 2017 r. przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, dokonano wyboru oferty na organizację imprezy pt.: „XX Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich”. Najkorzystniejszą...

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji imprezy.

ZAPYTANIE OFERTOWE Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Szlak Tatarski zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących organizacji imprezy pt: „XX Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich", która odbędzie się 1 września 2018 r. na skwerze przy Pomniku Józefa Piłsudskiego w Sokółce. Impreza ma charakter niemasowy. Przewidywana liczba osób, które wezmą udział w wydarzeniu ok. 200. 1. Atrakcje w ramach wydarzenia a)...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu pomieszczeń biurowych Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że zgodnie ze sposobem przeprowadzania zamówień o wartości przekraczającej 20 000,00 zł netto, o którym mowa w § 1 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień przyjętego w dniu 24 lutego 2017 r. przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, dokonano wyboru oferty na realizację remontu pomieszczeń biurowych Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski. Najkorzystniejszą ofertą była...