Informacja dotycząca doradztwa w ramach ogłoszonych naborów 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z doradztwa prowadzonego elektronicznie, za które również wnioskodawca uzyska punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

W przypadku świadczenia doradztwa drogą elektroniczną w treści maila prosimy o podanie danych kontaktowych wnioskodawcy (imię i  nazwisko/nazwa, adres, numer telefonu) w celu udokumentowania przeprowadzonego doradztwa oraz przesłanie oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług doradczych.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług doradczych w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zamieszczonym na stronie www.szlaktatarski.org.pl

Regulamin świadczenia usług doradczych 2020 – tekst ze zmianami

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: