Informacja dotycząca planowanej operacji własnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www. https://szlaktatarski.org.pl/ w dniu 23.06.2021r. informacji o planowanej operacji własnej nr 1/2021 w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 22.07.2021r. żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: