1

Linki

Działalność LGD

https://www.youtube.com/watch?v=IT5EsZ1dkwQ

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Odnośniki do stron Partnerów

https://sokolka.pl – Strona Urzędu Miejskiego w Sokółce

https://szudzialowo-gmina.pl – Strona internetowa Urzędu Gminy w Szudziałowie

http://krynki.pl/ – Strona internetowa Miasta i Gminy Krynki

http://gmina-sidra.pl – Strona internetowa Gminy Sidra

http://kuznica.ug.gov.pl/ug-kuznica – Strona internetowa Gminy Kuźnica

http://ksow.pl – Strona internetowa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

https://www.wielkigoscinieclitewski.pl – Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski

https://www.puszczaknyszynska.org – Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska

Media o nas

http://bialystok.tvp.pl/20107114/18052015

Letnia Akademia

https://www.youtube.com/watch?v=GKlBkQFwqPw

https://www.youtube.com/watch?v=HB9E0Tqge8g

http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120826/REGION04/120829710

http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090809/REGION04/504750922

http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35249,6897316,Letnia_Akademia_Wiedzy_o_Tatarach_Polskich.html

http://isokolka.eu/wiadomosci/3-sokolka/2727-letnia-akademia-o-tatarach-polskich-juz-za-tydzien-wideo.html

Byliśmy tam

https://www.youtube.com/watch?v=HnnlbhORcBA