Posiedzenie Rady.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 14.12.2020 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru:

  • 16/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
  • 18/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3. Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu: typ projektu nr 8  Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  • 19/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
  • 20/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2 Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na operacje z zakresu: typu projektu nr 10- Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: