Posiedzenie Rady w dniu 28.10.2021 – uzupełnienia w dokumentacji w zakresie operacji własnej – Informacja nr 1/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że na posiedzeniu Rady w dniu 28.10.2021 r. uzupełniło braki w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do dofinansowania ze środków RPOWP 2014-2020 w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie operacji własnej nr: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-027/21, Informacja nr 1/2021, typ projektu 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych.

W załączeniu dokumenty:

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 28.10.2021 r.

Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania złożonych w ramach operacji własnej nr 1/2021.

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: