Warsztaty Kultury Tatarskiej

Działanie: Mały projekt

Nazwa Beneficjenta: Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich „ASMAN”

Tytuł: Warsztaty Kultury Tatarskiej

Okres realizacji operacji: 10 września 2010 r. – 4 lipca 2011 r.

Wartość wypłaconej pomocy: 13 585,00 zł

Opis zrealizowanej operacji: „Warsztaty Kultury Tatarskiej” są kolejnym projektem zrealizowanym przez Fundację „Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich Asman” przy wsparciu ze środków PROW 2007-2013. Celem operacji było podtrzymywanie oraz promowanie wielokulturowej tradycji regionu poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, m.in. konferencji naukowych poświęconych historii i kulturze mniejszości tatarskiej, w których wzięli udział Tatarzy z Polski, Litwy i Białorusi. W ramach operacji przeprowadzono ponadto warsztaty kuchni tatarskiej, skierowane do młodzieży różnych narodowości zamieszkujących obszar objęty LSR. Wspólne przygotowywanie tradycyjnych świątecznych potraw – kołdunów, pieremiaczy, czebureków – wzmocniło integrację społeczności lokalnej oraz przyczyniło się do podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej wśród uczestników zajęć.

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej:
Skip to content