WYDŁUŻENIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w ramach IV naboru do projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja”

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w ramach IV naboru do projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja”, realizowanego przez Fundację Biznes i Prawo ze środków LGD Szlak Tatarski.

Cel projektu:

  • utworzenie min. 12 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,
  • zwiększenie wiedzy u 17 Uczestników Projektu (9 kobiet i 8 mężczyzn) z zakresu m.in. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu,
  • objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 12 Uczestników Projektu.

Obszar realizacji:
Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju. W skład obszaru LGD wchodzą następujące gminy powiatu Sokólskiego: Sokółka, Kuźnica, Krynki, Szudziałowo, Sidra.

Termin realizacji: 1.10.2020r. – 30.09.2022 r.

Grupa docelowa:
Grupą docelową projektu będą osoby fizyczne w wieku od 30 r.ż. (wiek ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej) zamieszkujące obszar objęty Lokalną Strategią Działania LGD Szlak Tatarski na lata 2014-2020 w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (obszar obejmuje następujące gminy powiatu Sokólskiego: Sokółka, Kuźnica, Krynki, Szudziałowo, Sidra) Będące:

  • osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy (pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) lub nieaktywnymi zawodowo lub biernymi zawodowo w szczególności znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.
  • są po 50 roku życia,
  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • są długotrwale bezrobotne,
  • posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,
  • są kobietą.

Dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe finansowe są udzielane uczestnikowi projektu w kwocie NETTO bez względu na jego status podatnika VAT.

Formy wsparcia:
1. Indywidualne doradztwo zawodowe- 6 godz./os.
2. Indywidualne szkolenie w zakresie przygotowywania biznesplanów- 6 h/os.
3. Dotacja inwestycyjna- ok. 23 050,00 zł/osobę. Dotacja inwestycyjna jest udzielana uczestnikowi projektu w kwocie NETTO bez względu na jego status podatnika VAT.
4. Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności – 2600,00 zł/osobę/miesiąc. Wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane uczestnikowi projektu w kwocie NETTO bez względu na jego status podatnika VAT.
5. Wsparcie pomostowe przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności – 609,14 zł/osobę/miesiąc. Wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane uczestnikowi projektu w kwocie NETTO bez względu na jego status podatnika VAT.
6. Szkolenia indywidualne z zakresu prowadzenia działalności- 23 h/os.

Więcej informacji pod linkiem:
https://fundacjabip.pl/czas-na-zmiane-czas-na-biznes-ii…/

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: