Wyniki naborów

Wynik naboru na obsługę finansowo-księgową
Informujemy, że na podstawie przeprowadzonego naboru na obsługę finansowo-księgową oraz Zarządzenia Nr 2/VIII/2016 Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 10 sierpnia 2016 r. do obsługi finansowo-księgowej Stowarzyszenia wybrano Panią Małgorzatę Trembowską.
Wynik naboru na stanowisko Asystenta do spraw wdrażania LSR
Informujemy, że na podstawie zakończonego procesu rekrutacji na stanowisko Asystenta do spraw wdrażania LSR oraz Zarządzenia Nr 3/VIII/2016 Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski nie wyłoniono kandydata na stanowisko Asystenta do spraw wdrażania LSR.
Proces rekrutacji zostanie ponowiony zgodnie z Procedurą Rekrutacji i Zatrudniania Pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
DO POBRANIA:
image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: