Wyniki oceny Rady w związku z przeprowadzoną procedurą odwoławczą w ramach naboru 5/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że na posiedzeniu Rady w dniu 29.06.2021r. została przeprowadzona ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 5/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z uwzględnieniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego protestu złożonego przez wnioskodawcę w ramach w/w naboru.

W załączeniu dokumenty z Posiedzenia Rady.

1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 29.06.2021 r.

 

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: